Správne fungovanie reštaurácii, hotela, jedálni alebo taktiež iných stravovacích zariadení do značnej miery závisí na používaní elektrickej varnej stoličky. Zariadenie tohto typu uľahčuje prípravu jedla vo veľkých nerezových hrncoch bez nutnosti zdvíhania do veľkej výšky. Pokiaľ je vaša gastronomická prevádzka vybavená elektrickým napojením a zástrčkou s dostupnosťou pre napätie 400 V, nie je problém s pripojením stoličky. Elektrická stolička je zariadenie, na ktorom sa môže variť, smažiť alebo piecť jedlo. V závislosti od modelu varnej dosky, je vyrobená z vysoko kvalitnej liatiny, niekedy je na doske nanesený teplotne odolný povrch. Vykurovací systém varnej dosky pre prípravu varenia najčastejšie umožňuje viacstupňovú reguláciu výkonu. Najobľúbenejšie modely majú elektrický horák, v ktorom sú namontované vykurovacie špirály s celkovým výkonom minimálne 5000 W. Napríklad v elektrickej stoličke v celonerezovom prevedení firmy LOZAMET je vykurovacie teleso zostava štyroch špirál, ktoré sú vyrobené z drôtu (2 × 833 W i 2 × 1667 W) umiestneného v elektroinštalácii. Pre reguláciu výkonu je možné využiť štyri stupne výkonu. Na druhej strane elektrické varné stoličky firmy KROMET sú vybavené termostatom, ktorý umožňuje nastaviť 6 rôznych vykurovacích výkonov. Stolička je celkovo vyrobená z certifikovanej nerezovej ocele (chróm – nikel). Konštrukcie každého zariadenia tohto typu sú starostlivo navrhnuté a vyrobené z plechu a uzavretých profilov tak, aby boli splnené najvyššie hygienické a bezpečnostné požiadavky.

Čítať viac >

Bezpečnostné pravidlá

Elektrické varné stoličky sú určené pre používanie ako samostatné zariadenie. Zariadenie sa umiestňuje na pevný, nehorľavý povrch a nasledovne je možná regulácia pomocou nožičiek. V prípade, že zariadenie má byť umiestnené v blízkosti steny, kuchynského nábytku, dekorácií atď. mali by byť vyrobené z nehorľavého materiálu alebo potiahnuté vhodným nehorľavým, tepelne odolným materiálom (doporučuje sa zachovať minimálnu vzdialenosť a to najmenej 100 mm). Navyše musíte dávať pozor na dodržanie predpisov týkajúcich sa požiarnej ochrany.

Vetranie

  • kuchynská miestnosť musí byť dobre vetrateľná,
  • doporučuje sa umiestniť zariadenia pod digestor, čo zaručuje rýchle odsávanie pár,
  • pravidelne čistiť filtre a vetracie prevody. Pre čistenie filtrov v digestore nepoužívať horľavé kvapaliny a riedidlá,
  • pravidelne kontrolovať vstup a výstup vzduchu, či nie je poškodený a či prieniku vzduchu nič nebráni.

Pripojenie k elektrickej inštalácii

Elektrické stoličky sú štandardne upravené pre napájanie 3N~50Hz 400V a spravidla sú vybavené napájacím káblom napr. v prípade zariadenia firmy Lozamet: a to 5 × 1,5 mm 2 dĺžka, 2 bm so zásuvkou 3P+N+Z 16A 400V. Napájací kábel je ohybný kábel s povlakom odolným proti olejom a vlastnosťami nie horšími ako napájacie káble s povlakom polychloroprenom (symbol 245 IEC57)- H05RN-F.

Pred pripojením do elektrickej siete kvalifikovaný servisný technik:

  • skontrolovať kompatibilitu parametrov elektrickej inštalácie s informáciami, ktoré sú uvedené na typovom štítku,
  • skontrolovať stav elektrického zariadenia,
  • previesť kontrolu proti požiarnej ochrane (uzemnenie a nulovú fázu),
  • skontrolovať pripojenie napájacieho kábla do zásuvky elektrickej siete inštalovanej v miestnosti.

Nádoby na varenie a smaženie

Výskumy výrobcom ukázali, že tvar a priemer dna nádoby má dôležitú váhu pre získanie dobrého efektu varenia bez straty energie. Doporučuje sa, aby priemer hrnca nebol menší než priemer varnej dosky. Pre všetky typy stoličiek doporučujeme nádoby s plochým dnom bez akejkoľvek deformácie – najlepšie nádoby sú veľké nerezové hrnce, ktoré ponúkame v našom internetovom obchode. Nádoba môže mať iba mierne vypuklé dno, pokiaľ teplo spôsobuje jej rozšírenie, vyvoláva efekt priliehavosti k vykurovacej doske. Vypuklé dno hrnca nesmie byť väčšie ako 1,2 mm pre priemer hrnca od 300 do 500 mm. Typ dna nádoby je veľmi dôležitý pre získanie dobrého kontaktu povrchu dna s povrchom varnej dosky. Nádoba nesmie byť veľmi vypuklá, pretože dochádza k ohriatiu vzduchu medzi dnom hrnca a povrchom platni, čo vedie k predĺženiu ohrievanie jedla. Hrniec nemôže byť príliš malý, pretože dochádza k strate energie. Na elektrickej varnej stoličke by mali byť používané iba oceľové nádoby (najlepšie z nerezovej ocele). Používanie iných nádob ako oceľových sa zakazuje.