Umývačky riadu sú nevyhnutným vybavením každého podniku, pretože je potrebné umyť veľké množstvo a zároveň splniť všetky hygienické požiadavky. Umývačka je určená na rýchle umývanie riadu, príborov, podnosov, hrncov a iného príslušenstva, ich dezinfekciu a oplachovanie, aby sa zabezpečila primeraná úroveň hygieny a kvalita umývania.

Na rozdiel od domácich umývačiek riadu pracujú profesionálne umývačky oveľa rýchlejšie, ale často na úkor kvality umývania. Pri výbere správnej profesionálnej umývačky je preto dôležité zvážiť niekoľko dôležitých technických otázok, ktoré ovplyvňujú konečný výsledok.

Nižšie sa pozrieme na hlavné funkcie a kľúčové pojmy týchto umývačiek, ako aj na niektoré otázky, ktoré je potrebné zvážiť, aby zakúpená gastro umývačka predstavovala najoptimálnejšiu investíciu.

Čítať viac >

Ako funguje gastro umývačka riadu?

Pri prvom spustení sa gastro umývačka zvyčajne naplní vodou, ktorá sa potom cez bojler vtlačí do umývacej komory. Pred spustením požadovaného umývacieho cyklu umývačka zohreje vodu na nastavenú teplotu, čo trvá 10 až 30 minút v závislosti od výkonu umývačky a je signalizované kontrolkou. Po dosiahnutí vhodnej teploty vody umývačka s horúcim oplachom vodu v komore znovu ohreje a automaticky ju doplní počas každého nasledujúceho cyklu.

Umývací cyklus v umývačkách zvyčajne prebieha v dvoch fázach:

 • Umývanie riadu prúdom vody s teplotou približne 55 až 60 °C s pridaním umývacieho prostriedku, ktoré trvá 90 až 180 sekúnd. Voda v komore sa pomocou čerpadla tlačí do ramien, ktoré riad oplachujú. Voda v komore sa preto používa opakovane.

 • Riad sa oplachuje a dezinfikuje súčasne prúdom čistej, horúcej vody s teplotou 85 až 90 °C s pridaním oplachovacieho prostriedku, čo trvá do 30 sekúnd v závislosti od modelu. Tu sa už používa čistá voda z bojlera, takže do komory prúdi 2 až 2,5 litra vody v závislosti od výrobcu umývačky. Účelom horúceho oplachovania je odstrániť mikroorganizmy a dezinfikovať riad. Pridanie oplachovača počas oplachovania zabezpečí, že riad uschne za 2 až 3 minúty bez zanechania šmúh.

Umývačka riadu a horúci oplach

Keďže hygienické predpisy predpisujú umývanie riadu v prevádzkach na výrobu, spracovanie a podávanie potravín ako prostriedok na zaistenie bezpečnosti a hygieny potravín, profesionálne umývačky v stravovacích zariadeniach sú vždy vybavené funkciou horúceho oplachovania.

Proces oplachovania za tepla spočíva v oplachovaní riadu horúcou vodou s vysokou teplotou, zvyčajne nad 85 °C. Má to niekoľko výhod:

 1. Zničenie mikroorganizmov: vysoká teplota vody počas oplachovania účinne ničí baktérie, vírusy a iné mikroorganizmy, ktoré sa môžu nachádzať na riade po umytí. To je dôležité najmä pri prevencii kontaminácie potravín.

 2. Dezinfekcia riadu: oplachovanie okrem odstránenia mikroorganizmov zabezpečuje aj celkovú dezinfekciu riadu, príborov a skla. Tým sa zvyšuje celková úroveň hygieny v reštaurácii, ktorá zabezpečuje bezpečnosť potravín.

 3. Zabránenie krížovej kontaminácii: Odstránením patogénov na riade sa zabráni krížovej kontaminácii, ku ktorej môže dôjsť pri prenose mikroorganizmov z jedného výrobku na druhý.

 4. Zlepšenie kvality služieb: Dodržiavaním týchto predpisov reštaurácie zlepšujú hygienické normy, čo sa prejavuje vo väčšej dôvere zákazníkov a vo vnímaní podniku ako bezpečného a čistého miesta.

 5. Dodržiavanie predpisov: Dodržiavanie hygienických predpisov vrátane umývania riadu je zákonnou požiadavkou. Reštaurácie musia tieto normy dodržiavať, aby sa vyhli právnym sankciám vrátane pokút alebo zatvorenia.

Profesionálne umývačky - typy a správny výber

Výber správnej profesionálnej umývačky riadu je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní efektívnej prevádzky a udržiavaní vysokého štandardu hygieny v profesionálnych kuchyniach. Potreba takéhoto zariadenia vychádza z individuálnych potrieb aj z hygienických požiadaviek potravinárskych prevádzok. Prevádzkovatelia, ktorí začínajú v gastronómii, veľmi často považujú gastro umývačky za jednu zo svojich prvých investícií a ich cena je často rozhodujúca.

Spoločné parametre

Pri gastro umývačke je možné zvoliť programy, a tým meniť čas umývania a oplachovania. Programy a časy rôznych umývaček sa pohybujú v rozmedzí 90 - 360 sekúnd. Ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne alebo digitálne s dotykovým panelom. Umývačka si vždy sama dávkuje chemikálie, do komory sa nič nevkladá.

Často sa stretávame s otázkou, či ide o umývačku s jednostennu alebo dvoustenná . Jednostenná konštrukcia umývačky nešetrí toľko energie ako dvojstenná, systém bude častejšie ohrievať vodu v komore.

Nižšie uvádzame základné kategórie umývačiek dostupných na profesionálne použitie:

Umývačky riadu a skla

Vyznačujú sa menšími rozmermi s košmi 350 × 350 mm alebo 400 × 400 mm a sú určené na inštaláciu v baroch, kaviarňach a všetkých menších stravovacích zariadeniach, kde je potrebné umývať najmä sklenený riad a taniere po káve. Väčšinou ide vždy o gastro umývačky s napätím 230 V. Sú špeciálne navrhnuté na šetrné umývanie pohárov a iného skleneného riadu s krátkym umývacím cyklom 60 až 180 sekúnd pri zníženej teplote. Umývací cyklus verzií s digitálnym ovládaním je možné nastaviť. Cena stroja je najnižšia.

Univerzálne umývačky - podstolové

Určené na umývanie tanierov, príborov a skleneného riadu s maximálnou výškou 32 cm. Napätie je možné vybrať z 230 V alebo 400 V. Ide o väčšie zariadenia s košom s rozmermi 500 × 500 mm/50 × 50 cm, ktoré spravidla ponúkajú umývací cyklus 180 sekúnd. Programy profesionálnych umývačiek riadu s digitálnym ovládaním si môžete nastaviť podľa svojich predstáv. Pri programe "sklo" môžete zmeniť rýchlosť otáčok zo 60 s na dlhšiu alebo upraviť dávkovanie oplachového prostriedku. V súčasnosti sú všetky vybavené dávkovačom umývacieho prostriedku a oplachovacieho prostriedku. Podstolová umývačka sa používa vo väčšine prevádzok, je to najbežnejší typ umývačky, ktorá má kôš s rozmermi 50 × 50 cm.

Priechodné umývačky riadu

Sú určené na širokú škálu riadu vrátane tanierov, príborov a skleneného riadu do výšky približne 40 cm. Tieto umývačky sú vždy už na 400 V a majú väčší príkon a umývaciu komoru, čo zvyšuje ich kapacitu na umývanie košov. Gastro umývačky majú minimálnu veľkosť koša 50x50 cm a otvárajú sa smerom nahor, čo zaručuje vyššiu účinnosť vďaka vyššiemu výkonu a konfigurácii s vstupným a výstuným stolom. Priechodné umývačky sú ideálne do školské jedálne, reštaurácii, hotelu. Treba poznamenať, že priechodné umývačky výrazne zvyšujú rýchlosť a ergonómiu vďaka svojej výške a možnosti premiestňovať koše priamo z pripevnených stolov do umývacej komory. Takáto umývačka je zvyčajne štandardne vybavená dávkovačmi umývacieho prostriedku aj oplachovacieho prostriedku. Steny zdvíhacieho veka umývačky sú zvyčajne už dvojstenné a môžu byť vybavené odpadovým čerpadlom, ako aj oplachovým čerpadlom na zabezpečenie dokonalého oplachovania. Pri najvyšších modeloch sa môžeme stretnúť aj s zabudovaným zmäkčovačom.

Umývačky na hrnce a podnosy

Špeciálne gastro umývačky na umývanie veľkého kuchynského riadu (napr. hrncov, GN nádob, podnosov, táckov) s košom min. 570x570 mm a výškou zásuvky cca 60 cm. Takéto gastro umývačky sa často používajú priamo v kuchynskej miestnosti na umývanie hrncov a iného. Ideálne ako podporné zariadenie hlavnej kuchyne v škole, väčšej reštaurácii, pekárni alebo pizzerii.

Granulované umývačky riadu

Špeciálnym typom umývačky riadu sú granulované umývačky. Granulové umývačky používajú na odstraňovanie nečistôt drobné plastové granule, ktoré vysokou rýchlosťou striekajú spolu s vodou na špinavý riad, aby odstránili aj tie najväčšie zapečené zvyšky. Účinnosť takejto umývačky riadu je v porovnaní s bežnými umývačkami riadu obrovská. Umývačka teda vyzerá podobne ako stroj na umývanie hrncov, ale je cenovo drahšia.

Tunelové profesionálne umývačky riadu

Ide o elektrické alebo parné umývačky určené pre veľké gastronomické prevádzky - dokážu umyť až niekoľko tisíc riadov za hodinu. Tieto profesionálne umývačky riadu a skla sa používajú vo veľmi veľkých reštauráciách, hoteloch, vojenských zariadeniach, nemocniciach a väzniciach. Tunelové umývačky riadu predstavujú malú časť trhu a majú špecifické požiadavky na inštaláciu a prevádzku, ktoré vám popíšeme individuálne. Gastro umývačky s priebežným košom alebo pásom, ktorý posúva riad do umývacieho priestoru. Pri takýchto zariadeniach už nenakladáme kôš, riad len priebežne umiestňujeme na umývací pás. Pás alebo kôš vstupuje do umývačky v postupných sekciách: predumytie, samotné umývanie, oplachovanie a tiež sušenie, čo menšie profesionálne umývačky neumožňujú.

Umývačky riadu - technické a prevádzkové parametre

Na to, aby ste si vybrali správnu profesionálnu umývačku riadu pre vašu prevádzku, je potrebné zohľadniť dva hlavné parametre:

Prevádzkové parametre:

 • Druh riadu a skla a príslušenstva, ktoré chceme umývať, ako sú poháre, nápoje, stonky, keramika, príbory, taniere, hrnce atď. t. j. podľa množstva volíme veľkosť koša, t. j. kôš 50x50 cm, v prípade potreby väčší alebo menší. Do baru sa ideálne zmestí sklo a umývačka riadu s menším košom

 • množstvo riadu, ktorý sa má umyť za hodinu, ide o odhad, ktorý môže poskytnúť predstavu o tom, aký by mal byť výkon profesionálnej umývačky riadu, t. j. koľko košov musí umyť za hodinu

Technické parametre:

 • požadované elektrické pripojenie umývačky - overenie možnosti napájania 230 V alebo 400 V a napätia v mieste inštalácie.

 • výška odpadu v mieste pripojenia - nesmie byť umiestnený vyššie ako 10 cm od úrovne podlahy. Ak je umiestnenie vyššie, je potrebné použiť umývačku s odpadovým čerpadlom alebo vhodný podstavec. Mašina s čerpadlom môže znečistenú vodu vytlačiť do výšky približne 1 m

 • minimálny tlak studenej vody aspoň 2 bary. Pri nižších hodnotách je potrebná umývačka riadu s oplachovým čerpadlom, ktoré zvýši tlak počas oplachovania, čím sa zabezpečí optimálny prietok vody

 • tvrdosť vody. Meranie určí, či je potrebné nainštalovať zmäkčovač vody. Kvalita vody ovplyvňuje konečný výsledok umývania a mäkká voda nespôsobuje tvorbu vodného kameňa na špirálach.

Určenie týchto kľúčových aspektov a parametrov je nevyhnutné. Potom sa odporúča poradiť sa so skúseným predajcom alebo odborníkom, ktorý pomôže vybrať najvhodnejší model gastro umývačky.

Správne zvolený stroj na umývanie riadu a skla nielen uľahčuje prácu a prispieva k finančným úsporám, ale zabezpečuje aj vysokú úroveň hygieny a bezpečnosti v gastro prevádzke, čím sa stáva nevyhnutnou súčasťou efektívnej gastro prevádzky.

Profesionálna umývačka riadu - ako a kde ju objednať?

Na trhu je pomerne veľa predajcov gastro zariadení, ale nie vždy sa oplatí kupovať najlacnejšiu možnosť. Poradíme vám, na čo si dať pozor a čo je dôležité pri výbere profesionálnej umývačky:

 • Profesionálny servis a jeho dostupnosť pre ponúkanú umývačku riadu. Profesionálne zapojenie profesionálnej umývačky je absolútne nevyhnutné. Mnoho porúch je spôsobených neprofesionálnym zapojením

 • Dostupnosť náhradných dielov so sídlom výrobca na Slovensku. V prípade opravy sa počíta každý deň, keď umývačka nie je v prevádzke.

 • predajcu, ktorý je autorizovaný výrobcom. Odporúča sa zavolať priamo výrobcovi, aby ste sa uistili, že predajca je autorizovaný, t. j. má vyškolený servis a dokáže zvládnuť opravu

 • know-how a angažovanosť predajcu, ako aj znalosti a rady týkajúce sa správneho výberu spotrebiča

Ponúkame rôzne modely umývačiek riadu a skla, ale aj ďalšie zariadenia a produkty pre gastronómiu, ako sú chemikálie, zmäkčovače alebo filtre, bez ktorých nebude správne fungovať žiadna umývačka. Prostredníctvom nášho internetového obchodu a našich obchodných zástupcov ponúkame profesionálne umývačky, ktoré predstavujú najlepší pomer ceny a kvality pre gastronomické podniky. V kategórii Umývacia technika ponúkame umývačky riadu od známych výrobcov, ako sú Stalgast, Hendi, RM Gastro, Resto Quality a Grafen, s manuálnym alebo elektronickým ovládaním, ako aj umývačky od najznámejších svetových značiek, ako sú Meiko, Winterhalter, Hobart, Krupps a DIHR.

Poradenstvo a dizajn umývačiek riadu a skla

Stroj na umývanie riadu je často prehliadaná ako posledná vec v kuchyni, pravdou však je, že okrem konvektomatu nie je na kuchynskej linke žiadny iný spotrebič, ktorý by sa používal dlhšie, a nielen preto je jej výber veľmi dôležitý. Keď si uvedomíte, že s gastro umývačkou ušetríte pri každom spustení programu aj malú sumu, ročné náklady už predstavujú veľkú sumu. Umožňujeme aj nákup na splátky s veľmi nízkym alebo žiadnym úrokom. Poradíme vám aj s výberom najvhodnejšieho stroja pre vašu prevádzku a navrhneme funkčné usporiadanie umývačky riadu vo vašej kuchyni.

Zavolajte nám a presvedčte sa sami! Umývačky máme aj na sklade.