Varné kotle – komu sú určené

Varné kotle výrobcov LOZAMET, KROMET, RM GASTRO, LOTUS a BERTOS nachádzajú uplatnenie v jedálňach, vývarovniach, školských jedálňach, hoteloch, reštauráciách a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach celého sveta. Minimalizujú náročnosť prípravy ohrievaných pokrmov a maximalizujú bezpečnosť práce vďaka nepriamemu ohrevu varnej nádoby médiom, ktorým je vodní para, glycerín alebo olej. Rôzné veľkosti varných nádob uspokoja požiadavky zákazníkov pracujúcich so surovinami v objemoch 30 – 500 litrov.

Čítať viac >

Spoločné znaky varných kotlov

Všetky dvojplášťové a jednoplášťové varné kotle sú dokonale tepelne izolované a vyrábajú sa z kyselinám odolnej, chróm-niklovej austenitickej nerezovej ocele 1.4301, jej chemické zloženie vyhovuje hygienickej norme. Výrobky z tejto ocele sú vhodné pre potraviny a pitnú vodu s maximálnou teplotou do 450 °C. Tieto teploty ale kuchynské veľkokapacitné kotle nikdy nedosiahnu. Teplota média držaného medzi vnútorným a vonkajším pláštom je regulovateľná najviac do výšky 100 °C. Vďaka tomu je zamedzené aj pripaľovanie pokrmov a je to najväčšia výhoda nepriameho ohrevu. Nerezové kotle znášajú zaťaženie tlakom do 0.04 – 0,05 MPa a tento je u všetkých typov strážený manometrami, redukčným ventilom a poistkou, ktorá by zabránila pretlakovaniu aj v prípade hypotetického zlyhania ventilu. Každý varný kotol má vlastnú vodovodnú batériu uľahčujúcu napúšťanie aj údržbu. Veko kryjúce nádobu bolo skonštruované tak, aby držalo v akejkoľvek polohe a v každom uhle otvorenia. Všetky namáhané časti sú opatrené bezpečnostným kovaním.

Malé aj veľkoobjemové varné kotle

Pre potreby rôznych typov prevádzok boli vyvinuté varné kotle s varnými nádobami v objemoch 30, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 a 500 litrov. Vyberať si môžete z varných nádob s okrúhlym aj obdĺžnikovým prierezom. Väčšina je tiež opatrená dolným výpustom. Podľa umiestnenia môžeme varné kotle rozdeliť na voľne stojace a včleniteľné do bloku ďalších spotrebičov. Volne stojace majú v naprostej väčšine prípadov okrúhlu základňu pre jednoduchý prístup zo všetkých strán. Kotle určené do bloku majú základňu obdĺžnikovú alebo štvorcovú.

Elektrický, plynový aj parný ohrev

Z hľadiska konštrukcie sa dajú varné kotle rozdeliť do troch skupín. Pri elektrických a plynových varných kotloch je možné voliť medzi automatickým a ručným dopúšťaním zahrievaného média do priestoru medzi plášťami.

Varné kotle elektrické

Tu je ohrev média zaistený pomocou elektrických topných telies. Tieto sú umiestnené v spodnej časti prístroja a spúšťajú sa v závislosti na nastavení termostatu do jedného z troch funkčných profilov. Segmenty sú schopné regulovať výkon v 3 stupňoch a optimalizovať tým spotrebu elektrickej energie využívanej na ohrev. Elektrická skriňa sa inštaluje vždy do blízkosti varného kotla na blízku stenu. Menovaný výkon se líši v závislosti na objeme varnej nádoby. V 100 litrovom kotly je napríklad rovný 18 kW, pre objem kotla 350 litrov je udávaný výkon 28,8 kW.

Varné kotle plynové

Do spodnej časti prístroja pod varnou nádobou boli umiestnené plynové horáky. Vybrať si môžete z prístrojov na propán bután aj zemný plyn. Plamene horákov nikdy nedosiahnu na samotné dno varnej nádoby. Teplo vzniknuté v spaľovacej komore je prenášené na médium a následne na pokrm. Prísun plynu je riadený automatickým elektromagnetickým ventilom reagujúcim na nastavenie termostatu v závislosti na skutočnej teplote. Odvod spalín rieši odfuk v zadnej časti varného kotla. Vďaka redukcií ho môžete jednoducho napojiť na komín s priemerom 130 mm. Spotreba plynu je závislá na objeme varnej nádoby aj množstve vložených surovín. Obecne sa ale pohybuje medzi 2,1 až 7,1 m3 plynu za hodinu.

Varné kotle parné

Pokud disponujete možnosťou dodávať do svojej gastro výrobne už hotovú vodnú paru, potom je pre vás ideálny práve kotol parný. Úplne tým odpadá nutnosť zavedenia plynu. Elektrickú energiu, ale budete potrebovať pre funkciu termostatu a ovládača redukčného ventilu. Z externého generátoru pary je privádzaná priamo do vykurovacieho priestoru pod vonkajším plášťom varnej nádoby a zahrieva v nej napustené médium. Riadiaci ventil v závislosti na nastavenej teplote redukuje objem vstupnej pary aj jej tlak. Tým je dosiahnutá nízka spotreba 20 až 80 kg vodnej pary za hodinu, v závislosti na objeme varnej nádoby, teplote a množstve ohrievaných surovín.

Ako funguje nepriamy ohrev – dvojplášťové kotle

Nepriamy ohrev funguje na rovnakom princípe, ako rozpúštanie čokolády na varenie v hrnčeku vloženom do hrnca s vriacou vodou. Zahrievaný plameňom nie je priamo hrnek, ten je tu iba varnou nádobou. Zahrievaný je spodný plášť, v prípade varenia čokolády teda hrniec, a od neho sa ohrieva médium – voda, ktorá najprv prenáša teplo na varnú nádobu. To všetko zakryté pokličkou, je najjednoduchšie vysvetlenie princípu funkcie varných kotlov.